KLASA 1D MS

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:
PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW
TAEKWONDO
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
geografia
język angielski

Próba sprawności fizycznej
Zakres punktacji: od (włącznie): 0 do (włącznie): 100
Próg punktowy: 15

Maksimum punktowe: 100.00

języki obce
język angielski
język niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
geografia

 

Klasa 1 D MS – piłka ręczna chłopców, taekwondo olimpijskie, koszykówka dziewcząt

Uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są profesjonalnym uprawianiem sportu mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną dzięki nauce w klasach sportowych działających w XV Liceum Ogólnokształcący im. Jeremiego Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Głównym celem klas mistrzostwa sportowego jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sportowego i sprawnościowego w wybranych dyscyplinach, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady fair play, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych na najwyższym poziomie.

Zajęcia sportowe realizowane są zgodnie z planem nauczania w wymiarze 16 godzin tygodniowo.

Uczniom, którzy skorzystają z naszej oferty, szkoła oferuje:

Zwieńczeniem działań edukacyjnych w naszej szkole będzie przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych na najwyższym szczeblu oraz dalsza nauka w szkołach wyższych.

Masz pytania? Napisz do nas:
Piłka ręczna chłopców: Aba Toure: atoure@poczta.onet.pl
Taekwondo Olimpijskie: Dariusz Głowacz: glowdar@wp.pl
Koszykówka dziewcząt: Piotr Kulpeksza: kulpeksza@wp.pl