KLASA 1C MS

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO: PŁYWANIE

Liczebność grupy rekrutacyjnej: 32

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia
język angielski

języki obce
język angielski
język niemiecki

Próba sprawności fizycznej
Zakres punktacji: od (włącznie): 0 do (włącznie): 1000
Próg punktowy: 150

Maksimum punktowe: 1000.00

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
wychowanie fizyczne
biologia

 

Klasa 1C MS – pływanie

Uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są profesjonalnym uprawianiem sportu mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną dzięki nauce w klasach sportowych działających w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jeremiego Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Głównym celem klas mistrzostwa sportowego jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sportowego i sprawnościowego w wybranych dyscyplinach, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady fair play, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych na najwyższym poziomie.

Zajęcia sportowe realizowane są zgodnie z planem nauczania w wymiarze 30 godzin tygodniowo.

Uczniom, którzy skorzystają z naszej oferty, szkoła oferuje:

Zwieńczeniem działań edukacyjnych w naszej szkole będzie przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych na najwyższym szczeblu oraz dalsza nauka w szkołach wyższych.

Masz pytania? Napisz do nas:
Pływanie: Daniel Grzyb: danekg1@op.pl