XXX rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
Opublikowano dnia 20-12-2011 o godz. 20:24
Opracowanie: RG

13 grudnia przypadła XXX rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Z tej okazji 16 XII zorganizowano spotkanie klas humanistycznych (Id, II d, III d) z uczestnikami wydarzeń sprzed lat. Zaproszono działaczy NSZZ Solidarność represjonowanych prze władze komunistyczne: panów Jana PEREJCZUKA (internowanego 13 XII ’81 r.) i Andrzeja MAZUROWICZA (więzionego za swoją działalność związkową w latach 1984-1986). Opowiadali o swoich przeżyciach związanych z internowaniem, nielegalną działalnością związkową, aresztowaniem i uwięzieniem. Była to rzadka okazja poznania najnowszej historii Polski z relacji ludzi, którzy ją współtworzyli, ba! byli jej... ofiarami. Rys historyczny zaprezentował pracownik naukowy Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej pan dr Krzysztof OSIŃSKI, autor wielu cennych publikacji m. in. „Zarysu dziejów NZSS «Solidarność» regionu bydgoskiego (1980-1990)” czy „Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego”. Dzięki współpracy z IPN-em sprowadzona została do szkoły wystawa „Zwycięska dekada...”, na której zaprezentowano wybrane epizody z historii bydgoskiej „Solidarności” lat 1980-1984. Na uwagę zasługuje fakt, że znalazły się na niej m. in. zdjęcia nauczyciel historii Roberta Grzybowskiego wykonane w latach 1980-81 (wówczas ucznia szkoły średniej). Z zaproszenia do naszej szkoły skorzystała również pani dr Ewa PULS, dydaktyk i pracownik naukowy Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy.
<<< WSTECZ