KONSTYTUCJA 3 MAJA
Opublikowano dnia 30-04-2010 o godz. 20:42
Opracowanie: AB

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja uchwalona na Sejmie Czteroletni w 1791 roku była drugą na świecie, a pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą. Konstytucja zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju, centralizowała państwo, wprowadzała trójpodział władzy. Niestety, ustawa okazała się ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny. Już 5 maja 1791 roku dzień 3 maja został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. W styczniu 1951 r. święto to zostało również oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja wróciło do kalendarza uroczyście obchodzonych polskich świąt państwowych.
<<< WSTECZ