Wybory Rzecznika Praw Ucznia
Opublikowano dnia 20-12-2009 o godz. 16:55
Opracowanie: AB

T E R M I N A R Z 21.12.2009 r. – zebranie przewodniczących klas, podanie informacji o procedurze wyborczej Rzecznika Praw Ucznia. 04.01.2010 r. – ostateczny termin zgłoszenia Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego kandydatów na funkcję Rzecznika Praw Ucznia. 04.01.2010 r. – 12.01.2010 r. – kampania wyborcza kandydatów. 11.01.2010 r. – publiczna debata kandydatów. 13.01.2010 r. – 14.01.2010 r. – przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Ucznia. 15.01.2010 r. – ogłoszenie wyników wyborów. SAMORZĄD SZKOLNY
<<< WSTECZ