„Fizyka jest zabawą”
Opublikowano dnia 23-12-2008 o godz. 09:29
Opracowanie: MW

11 i 12 grudnia 2008 r. w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, przy współudziale pracowników naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zorganizowano w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego cykl wykładów, pokazów doświadczeń i interaktywną wystawę „Fizyka jest zabawą”. Zaproszenia do udziału w Fordońskich Spotkaniach z Fizyką rozesłano do wszystkich fordońskich i okolicznych szkół gimnazjalnych. Mimo znacznego zainteresowania młodzieży, ze względów organizacyjnych w pokazach uczestniczyło tylko około 300 uczniów klas gimnazjalnych naszej szkoły i klas III pod opieką swoich wychowawców z 2 fordońskich szkół gimnazjalnych, Gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Zespołu Szkół w Ostromecku. W trakcie trwania Spotkań… można było zapoznać się z eksponatami, doświadczeniami i wirtualnymi pokazami z różnych działów fizyki. Z użyciem zabawek demonstrowano różne zjawiska fizyczne z mechaniki, optyki, akustyki czy termodynamiki. Szczególną frajdę uczniom sprawiła możliwość przeprowadzenia pod kierunkiem prowadzących wykłady zaskakujących doświadczeń. Zwiedzający, między innymi, próbowali łapać rozchodzące się w atmosferze „dymne znaki”, które – ku ich zaskoczeniu – przewracały napotykane przeszkody i gasiły płomienie świec. Ogromne zainteresowanie wywołały kule plazmowe, pełne błędnych ogników, które jak zaczarowane poruszały się za palcami eksperymentatorów. Uczestnicy z zaciekawieniem obejrzeli także filmowe przykłady powszechnego zastosowania fizyki w sporcie. Taka prezentacja zjawisk fizycznych w przykładach z życia codziennego i z wykorzystaniem prostych przyrządów pozwala na urozmaicenie lekcji i skuteczniejszą naukę fizyki przez zabawę. Organizator - Pani Mariola Wiśniewska - składa wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc, szczególne podziękowania kieruje do uczniów klas 2ag i 3ag.
<<< WSTECZ