Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
Opublikowano dnia 26-06-2024 o godz. 02:08
Opracowanie: Pedagog

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 z dnia 19 maja 2023r., Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał Zarządzenie Nr 337/2023 w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w ramach ww. programu, określając jednocześnie wzór tego wniosku (w załączeniu) i termin jego złożenia.
Zgodnie z § 1 pkt 1  ww. zarządzenia wnioski od rodziców  w roku szkolnym 2024/2025 należy przyjmować do dnia 5 września 2024 r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku
Załącznik do uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku
Zarządzenie Prezydenta M. Bydgoszczy 337_2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku
Formularz wniosku
Oświadczenie dotyczące numeru konta
Oświadczenie o zakupie

<<< WSTECZ