Sukces w konkursie „Ja bezpieczny w sieci”
Opublikowano dnia 12-05-2024 o godz. 23:55
Opracowanie: Anna Fatz-Grupka

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie graficznym dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego pt.: „Ja bezpieczny w sieci”. Miło nam poinformować, że jury konkursu w kategorii klas ponadpodstawowych przyznało:
I miejsce Lenie Pawlak z klasy I g,
II miejsce Oliverowi Paszkiewiczowi z klasy I b.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu! Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy.
Do organizatorów konkursu wpłynęło 75 prac z 11 szkół województwa kujawsko – pomorskiego. Jego celem było kształtowanie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i zwrócenie uwagi na sygnały świadczące o potencjalnym zagrożeniu. Konkurs związany był z priorytetem edukacyjnym „Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci” ustalonym przez Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie za reprezentowanie naszej szkoły!

<<< WSTECZ