Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
Opublikowano dnia 03-07-2023 o godz. 10:24
Opracowanie: Karolina Kowalska (pedagog)

Uprzejmie informuję, iż na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 z dnia 19 maja 2023r., Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał Zarządzenie Nr 337/2023 (typ pliku: PDF, rozmiar 130KB)  w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w ramach ww. programu, określając jednocześnie wzór tego wniosku (w załączeniu) i termin jego złożenia.

Zgodnie z § 1 pkt 1  ww. zarządzenia wnioski od rodziców  w roku szkolnym 2023/2024 należy przyjmować do dnia 6 września 2023 r.


Wnioski (typ pliku: DOC, rozmiar: 55KB) należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 6.09.2023 r.

<<< WSTECZ