Bezpłatne wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+”
Opublikowano dnia 03-07-2023 o godz. 10:13
Opracowanie: Karolina Kowalska (pedagog)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 465/2014 (typ pliku: PDF, rozmiar: 225KB) Prezydenta Miasta Bydgoszczy z programu bezpłatnego wypożyczania podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" mogą korzystać uczniowie posiadający Bydgoską Kartę Rodzinną uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

W tym celu należy:

1. Wypełnić wniosek (typ pliku: DOC, rozmiar: 13KB przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia).
2. Do wniosku należy dołączyć:
- listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń (zawierającą tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres - podstawowy lub rozszerzony), 
- kserokopie aktualnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej (program jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Bydgoszczy).

Wypożyczenie podręczników w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.
Wypożyczanie podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" - tylko dla mieszkańców Bydgoszczy posiadających Bydgoską Kartę Rodzinną 3+.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO:
do 6 września do godz. 12:00.

UWAGA:
•    W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń.
•    Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniowi na dany rok szkolny i podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej po zakończeniu roku szkolnego lub zakończeniu odbywania nauki w szkole.
•    Wnioski niepełne nie będą uwzględniane!
•    Wniosku nie składają posiadacze Karty Dużej Rodziny.
•    Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2023/2024.

<<< WSTECZ