Warsztaty prawne
Opublikowano dnia 22-03-2018 o godz. 07:57
Opracowanie: SI

Udziałem w Dniu Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku zakończyliśmy planowane, owocne spotkania z prawem w bieżącym roku szkolnym. Celem naszych spotkań było zdobycie wiedzy z zakresu prawa obowiązującego w Polsce i na świecie, wypracowanie szacunku dla prawa, pełne uświadomienie, że przestrzeganie prawa jest jednym z najważniejszych naszych obowiązków – obowiązków obywatela oraz poznanie pracy sądów w Polsce.  Cykl roczny objął spotkanie w szkole na temat mediacji, które są pozasądowym sposobem na rozwiązywanie zaistniałych konfliktów (X 2017), warsztaty w szkole z zakresu prawa karnego i cywilnego (XI, XII 2017).  W lutym tego roku mieliśmy przyjemność poznać codzienną pracę sędziego.

7. lutego uczestniczyliśmy w kilku rozprawach sądowych otwartych w postępowaniu karnym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Nasza przygoda z prawem zakończyła się wspomnianym Dniem Edukacji Prawnej 15 marca 2018 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Już teraz planujemy kolejny cykl warsztatów. Zachęcamy wszystkich do interesowania się zagadnieniami z dziedziny prawa, które obowiązuje na co dzień.

<<< WSTECZ