Spotkanie w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
Opublikowano dnia 16-03-2017 o godz. 19:59
Opracowanie: SI

Z okazji Dnia Edukacji Prawnej (15 marca) uczniowie z klas humanistycznych XV LO wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami zawodów prawniczych z naszego regionu. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Bydgoszczy. Młodzież poznała ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce, organizację pracy sądu, rodzaje rozpoznawanych spraw, sposoby kontaktu obywatela z sądem, zasady uczestnictwa w postępowaniu sądowym, możliwości uzyskania pomocy prawnej itp. Obserwując przebieg procesu karnego uczniowie zyskali możliwość samodzielnego wydania wyroku. Kolejny etap na drodze edukacji prawnej okazał się bardzo owocny. Młodzi kształtują umiejętności służące budowaniu postawy obywatelskiej i przygotowują się do dalszej edukacji.

<<< WSTECZ