Wypłata stypendium szkolnego
Opublikowano dnia 25-05-2016 o godz. 00:15
Opracowanie: pedagog

Od środy (1 VI br.) wypłacane będą środki finansowe uczniom objętym pomocą materialną w ramach stypendium szkolnego. Proszę o dostarczanie rachunków na łączną kwotę 570,00. Opisaną fakturę dostarczamy do gabinetu pedagoga szkolnego.

WZÓR OPISU FAKTURY/RACHUNKU:

………………………….. (tu wpisujemy nazwę zakupionego towaru) zakupiono dla …………………………………. (imię i nazwisko ucznia) za kwotę ………….. zł w ramach stypendium.

<<< WSTECZ