97 rocznica odzyskania niepodległości
Opublikowano dnia 10-11-2015 o godz. 10:03
Opracowanie: DP

11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiĕgne, na północny-wschód od Paryża, przed-stawiciele Niemiec podpisali rozejm, który oznaczał zakończenie I wojny światowej. Wcześniej rozpadło się państwo Habsburgów – Austro-Węgry, a Rosja borykała się z wewnętrznymi proble-mami po rewolucji październikowej. Symptomy te stały się sygnałem dla Polaków do intensyfikacji działań niepodległościowych. W Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, w Lublinie rząd Ignacego Daszyńskiego. Rozbrajano garnizony niemieckie stacjonujące na terenach tzw. „Kongresówki”. 10 listopada do Warszawy powrócił z internowania Komendant I Brygady Legionów Polskich Józef Piłsudski. Przybył witany jako mąż opatrznościowy. Sprawująca władzę w Warszawie Rada Regencyjna prze-kazała mu naczelne dowództwo nad wojskiem a następnie zdecydowała o przekazaniu pełni władzy państwowej. Od tego momentu Polska rozpoczęła budowę niepodległego państwa polskiego. Kolejne rządy zmagały się z ustaleniem granic państwa, które oprócz realizacji marzeń wielu pokoleń Polaków, musiały odzwierciedlać sytuację geopolityczną ówczesnej Europy. Doko¬nano tego dzięki działalności dyplomatycznej oraz walce zbrojnej w ramach powsta¬nia wielkopolskiego, powstań śląskich i wojny polsko-sowieckiej. Jesteśmy bezpośrednimi spadko¬biercami tego procesu. W tym kontekście warto przywołać słowa Józefa Piłsudskiego: "Kto nie sza¬nuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, klasa 1c zaprasza do obejrzenia na długiej przerwie, we wtorek 10 listopada, patriotycznej prezentacji multimedialnej (ekran ogłoszeń na korytarzu wejściowym do Szkoły), a w czwartek 12 listopada do wysłuchania mini koncertu pieśni legionowych (długa przerwa przy pokoju nauczycielskim).

<<< WSTECZ