Wypożyczanie podręczników - program „BYDGOSKA RODZINA 3+”
Opublikowano dnia 15-06-2015 o godz. 22:20
Opracowanie: pedagog

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 aktualny będzie program ”Bydgoska Rodzina 3+”, w ramach którego rodzice dzieci posiadający kartę „Bydgoska Rodzina 3+” będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie z biblioteki szkolnej podręczniki potrzebne na rok szkolny 2015/2016. W tym celu, podobnie jak w ubiegłym roku, rodzice zgłaszają na piśmie do Dyrektora szkoły WNIOSEK o wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej, podają listę potrzebnych podręczników (załącznik do wniosku) oraz dokumentują (kserokopia karty), że są posiadaczami karty „Bydgoska Rodzina 3+”.

Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z rządowego programu "Wyprawka szkolna".  

<<< WSTECZ