Szanowni Uczniowie XV LO – STAŻ U PRACODAWCY
Opublikowano dnia 13-04-2015 o godz. 19:33
Opracowanie: SK

Urząd Miasta Bydgoszczy realizuje projekt „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”, który współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 8871 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrażanie programów rozwojowych szkół w 57 szkołach kształcenia ogólnego Bydgoszczy oraz udział 111 uczniów w stażach zawodowych.

Osoby zainteresowane odbyciem staży zawodowych w terminie przewidzianym na koniec czerwca oraz lipiec 2015 r. w wysokości 150 godzin w odniesieniu do jednego ucznia zapraszam na spotkanie informacyjne 17 kwietnia 2015 roku do sali 211 na godzinę 12.30.

Poniżej do pobrania regulamin stażu TUTAJ.

<<< WSTECZ