INFORMACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO
Opublikowano dnia 03-09-2013 o godz. 20:42
Opracowanie: SL

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Wnioski w sprawie dofinansowania podręczników dla uczniów II klas LO i uczniów z niepełnosprawnościami w ramach programu "Wyprawka szkolna" należy składać do dnia 6 września br. w gabinecie pedagoga (pokój 105 A)

PILOTAŻOWY PROGRAM WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW W RAMACH PROGRAMU RODZINA 3 PLUS

W programie udział mogą wziąć rodziny posiadające Bydgoską Kartę Rodzin w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3 PLUS. Rodzina nawiązuje współpracę ze szkołą i wskazuje podręczniki, które pragnie wypożyczyć z biblioteki szkolnej. Wartość ich nie może przekraczać 50% wartości całego kompletu podręczników do danej klasy (bez ćwiczeń). Szkoła po zakupie wskazanych podręczników wypożycza je dziecku. Po zakończeniu roku szkolnego podręczniki zostają oddane do biblioteki i są wypożyczane kolejnym uczniom.

Jak wypożyczyć książki?

Ze względu na pilotażowy charakter programu, szkoła nie jest zaopatrzona we wszystkie niezbędne podręczniki. Dlatego czas otrzymania książek może się nieco wydłużyć.

Aby wypożyczyć podręczniki z biblioteki szkolnej należy do pedagoga szkolnego dostarczyć listę potrzebnych podręczników oraz ksero swojej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

STYPENDIUM ZDOLNI NA START 2013 - IV EDYCJA

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 będzie realizowany w okresie 2 - 20 września 2013 r. Stypendium otrzyma 330 uczniów, którzy spełnią warunki do jego przyznania określone w regulaminie i otrzymają najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Więcej informacji na stronie: www.zdolni4-1.kujawsko-pomorskie.pl/2,strona-glowna.html

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Jeśli rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej, ale z jakichś powodów nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania posiłków dla dziecka przez MOPS, rodzic ma prawo ubiegać się o otrzymanie obiadów w stołówce szkolnej. Liczba obiadów zależna jest od środków finansowych pozyskanych na ten cel w danym roku szkolnym.

Aby otrzymać obiady w stołówce szkolnej należy złożyć WNIOSEK u pedagoga szkolnego do dnia 13 września 2013r.

<<< WSTECZ