"Our problems are man-made, therefore they may be solved by man." (J. F. Kennedy)

Historia i struktura ONZ

Zasady Obrad Modelu ONZ (po angielsku)

Zasady Obrad Modelu ONZ (po polsku)

Zespół Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego na Modelach Obrad ONZ

Czym jest Model Obrad ONZ?

Model Obrad ONZ to symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Po trwających kilka miesięcy przygotowaniach do określonej szkoły przyjeżdżają kilkuosobowe delegacje kilkudziesięciu krajów świata - w tych rolach uczniowie polskich i zagranicznych szkół średnich.

Ceremonię otwarcia uświetniają zwykle przemówienia ważnych gości honorowych, przedstawicieli polskiej i zagranicznej dyplomacji, władzy państwowej i samorządowej.

Sesje odbywają się tak, jak w prawdziwym ONZ: są delegaci, jest Sekretarz Generalny, przewodniczący obrad, kurierzy, ochrona - wszystkie role odgrywane przez uczniów lub absolwentów szkoły organizującej obrady. Forum wypracowuje rezolucje na dwa lub trzy okreslone tematy, odbywa się lobbing, wystapienia za i przeciw, poprawki, głosowania, zdarza się, że jakiś kraj wykorzystuje przysługujące mu prawo veta... Bywają też kryzysy, biuletyny prasowe przynoszące niespodziewane, groźne wieści i trzeba na gorąco się do nich odnieść.

Model ONZ to projekt uczący demokracji w sposób interesujący i mądry. Uczniowie rozwijają swoje rozumienie świata i siebie samych, uczą się jak skutecznie komunikować się z innymi, bez względu na ich pochodzenie. Dowiadują się, że osiągnięcie porozumienia nie jest łatwe, ale że jest wiele wyjść z każdej sytuacji. Nawiązują przyjaźnie, z których część przetrwa, a część pozostawi pozytywne nastawienie do kolegów z innych krajów. Długofalowe skutki tej lekcji są nieocenione.

Model ONZ jest inicjatywą anglistów i prowadzony jest w języku angielskim. Dzięki obecności uczniów z innych krajów, porozumiewanie się delegatów w języku angielskim staje się naturalną koniecznością - również poza salą konferencyjną.