Szczęśliwy numerek
 
 
29
Numerek ważny w poniedziałek
1 czerwca 2020 roku
 
 
Kalendarz roku szkolnego
 
 
 
 
Informacje
 
 
Dzisiaj jest poniedziałek
1 czerwca 2020 roku


Imieniny obchodzą:
Bernard, Nikodem, Alfons, Symeon, Fortunat, Magdalena, Eunika, Konrad, Felin, Felina, Ischyrion, Juwencja, Juwencjusz, Justyn, Teobald, Pamela
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
 
 
Statystyki
 
 

STATYSTYKI WEJŚĆ
NA STRONĘ SZKOŁY
od dnia 20.10.2012 roku

Łączna ilość wejść:
5 819 063

Jest to Twoja 1 wizyta
z adresu IP 3.231.220.225
od dnia 3.06.2013 roku

Chcesz zobaczyć więcej
KLIKNIJ TUTAJ

 
 
Inne
 
 
Erasmus
Oficjalna strona firmy uczniowskiej w XV Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 15:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 15:00

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14:00
WTOREK 13:00 – 16:00
ŚRODA 10:00 – 15:00
CZWARTEK 9:00 – 12:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00

mgr Karolina Kowalska

e-mail: pedagog@liceumxv.edu.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
WTOREK 9:00 – 14:00
CZWARTEK 11:00 – 17:00

mgr Marta Krakowiak


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

 
 
Identyfikatory
 
 
Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.
Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
 
 
 
 
 

 

Link do strony logowania dla uczniów zainteresowanych
kontynuowaniem nauki w Gimnazjum nr 53

 

Oferta edukacyjna
Gimnazjum nr 53 w Bydgoszczy
na rok szkolny 2016 / 2017
(jedna klasa - 28 uczniów) 

Klasa matematyczno - informatyczna

Klasa matematyczno-informatyczna jest skierowana
do uczniów pragnących poszerzać swą wiedzę z tych właśnie dziedzin nauki.

Nasze gimnazjum zapewni Ci:

 • przygotowanie merytoryczne do egzaminu gimnazjalnego i dalszego kształcenia,
 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematyką, między innymi poprzez udział:
  • w warsztatach matematycznych organizowanych przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego,
  • w kołach naukowych z: matematyki, informatyki, j. polskiego, historii, chemii, biologii,
  • w olimpiadach i konkursach.

Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy 7. szkołą w Polsce z najwyższym EWD z części matematyczno-przyrodniczej (na podstawie raportu Instytutu Badań Edukacyjnych z 2013 roku),
 • wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych plasują szkołę na pierwszych miejscach w Bydgoszczy,
 • nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, informatyki, języka polskiego, historii, biologii i geografii ,
 • zostaliśmy wyróżnieni tytułem „Szkoła Odkrywców Talentów”,
 • corocznie uczniowie uczestniczą w obozach naukowych organizowanych wspólnie z Wydziałem UKW z udziałem studentów – członków koła naukowego „Omega”,
 • zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych oraz w kinie „Jeremi” znajdującym się na terenie szkoły,
 • uczniowie korzystają z bogatej bazy sportowej (basen, sauny, kryte korty tenisowe, boisko Orlik, siłownia, sala gimnastyczna i sala taekwondo).

 

Zasady rekrutacji kandydatów
do Gimnazjum nr 53 w Bydgoszczy
na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz.U. z 1996r., Nr67, poz.106 z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 3. Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów.
 4. Uchwała NR XXIII/406/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów prowadzonych w przez Miasto Bydggoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W PROCESIE REKRUTACJI:

 

język polski, matematyka, język obcy, zajęcia komputerowe.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy
i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym regulują:

 

1) Uchwała NR XXIII/406/15 Rady Miasta Bydgoszczy

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

3) Zarządzeniu Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2012/2013- 2015/2016, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranego gimnazjum

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016,

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/2016

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.


Urywek z życia klasy


 

Autorem i opiekunem strony jest Marcin Maćkiewicz - admin@liceumxv.edu.pl            stat4u