Obozy pierwszej pomocy

Grupa Ratowniczo-Obronna pomaga w organizowaniu poligonów przysposobienia obronnego dla pierwszoklasistów naszego liceum

Poligon Przysposobienia Obronnego - Maj 2008


W Wielonku, w dniach 11-20.05.2009, pierwszoklasiści uczestniczyli w obozach pierwszej pomocy, gdzie mogli w praktyce przetestować wcześniej nabyte wiadomości, dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Oto parę wspomnień.

Poligon Przysposobienia Obronnego - Maj 2009