GRUPA RATOWNICZO-OBRONNA

Grupa Ratowniczo-Obronna powstała w październiku 2002 roku z inicjatywy młodzieży klas pierwszych naszego liceum. Jesteśmy kołem Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasza działalność polega na doskonaleniu swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa.

  • Prowadzimy szkolenia i pokazy pierwszej pomocy dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.
  • Pomagamy w organizowaniu poligonów przysposobienia obronnego dla pierwszoklasistów naszego liceum.
  • Bierzemy udział w propozycjach programowych Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK.
  • Uczestniczymy w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.
  • Inspirujemy Honorowe Krwiodawstwo.
  • Wdrażamy Zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
  • Włączamy się w ogólnopolskie akcje: zbiórki darów, Czerwonokrzyska Gwiazdka, Wielkanoc z PCK i inne.
  • Jesteśmy pomocni nauczycielom przysposobienia obronnego w zajęciach praktycznych.
  • Nabór do Grupy (po spełnieniu przez kandydata określonych warunków) prowadzony jest co roku w październiku.