Konkurs Prawa Humanitarnego
w kujawsko-pomorskim

Konkurs Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych
Regulamin       Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

29.05.2010

Jak to się stało, że jedna idea już od ponad 150 lat skupia miliony ludzi na całym świecie? W jaki sposób naruszano Konwencje Genewskie podczas konfliktu bałkańskiego? Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego znają odpowiedzi na te pytania.
29 maja 2010 roku mieli okazję zaprezentować przygotowane przez siebie prezentacje na okręgowym etapie Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym, organizowanym już po raz trzeci przez Kujawsko - pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy oraz XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Honorowy patronat nad konkursem objął kujawsko - pomorski Kurator oświaty.
Konkurs polegał na przygotowaniu piętnastominutowej prezentacji na jeden z dwóch tematów. Wybierając pierwszy z nich: "Co nam dało Solferino - 150-lecie bitwy" uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie przedstawić w jaki sposób idea, która zrodziła się w głowie Henrego Duanta ponad 150 lat temu pod Solferino, po jednej z najkrwawszych bitew XIX wieku - doprowadziła do powstania i rozwoju Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - wielkiej, ponadnarodowej społeczności, działającej pod jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie.
Drugi temat: "Konflikt bałkański w świetle Konwencji Genewskich" dotyczył naruszeń prawa humanitarnego, czyli prawa konfliktów zbrojnych, podczas wojny w byłej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mimo, że od zakończenia wojny na tych terenach minęło już prawie 15 lat, zbrodniarze wojenni winni śmierci ponad 100 tysięcy ludzi - w tym cywili, kobiet i dzieci - wciąż nie zostali osądzeni.
Trzeba przyznać, że były to bardzo trudne zagadnienia. Uczestnicy Konkursu musieli wykazać się rozumieniem historii i zjawisk społeczno - politycznych, które wpływały i wpływają na współczesny świat. Programy nauczania w szkołach poświęcają prawu humanitarnemu niewiele miejsca - a szkoda, bo normy regulujące prawo konfliktów zbrojnych są wciąż łamane - czasem tuż obok nas, a czasem na drugim końcu świata.
Prezentacje przygotowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa oceniane były przez Komisję sędziowską, w której składzie zasiadły: Lidia Szafaryn, reprezentująca Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Aleksandra Urbańska, nauczyciel przysposobienia obronnego oraz Magdalena Dreger, studentka prawa. Zwyciężczynią Konkursu została Dominika Kumor, reprezentująca XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, II miejsce zajęła Patrycja Szymczak, również reprezentująca XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, natomiast III miejsce zdobył Franciszek Budzbon z V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
Co warte podkreślenia, dla części zawodników dzisiejszy Konkurs nie był pierwszym kontaktem z międzynarodowym prawem humanitarnym. Zawodniczki z XV Liceum Ogólnokształcącego prezentowały swoje prace już wcześniej innym uczniom bydgoskich szkół w ramach działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu. Kilkoro uczestników brało także udział w warsztatach prawa humanitarnego, organizowanych przez Grupę Pierwszej Pomocy przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, a przeprowadzonych w kwietniu, w Warszawie. Wszystkim zawodnikom, a w szczególności zwycięzcom, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Magdalena Dreger
Grupa Pierwszej Pomocy PCK przy XV LO w Bydgoszczy


07.03.2009
23.02.2008
,,Znajomość i poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego może przyczynić się do powstrzymywania, ograniczania cierpień i tragedii, które są wynikiem każdego konfliktu zbrojnego. Dołóżmy starań, aby obowiązki wynikające z zakresu tego prawa były poznawane przez młodzież i całe nasze społeczeństwo.'' to dewiza I Konkursu Wiedzy O Międzynarodowym Prawie Humanitarnym, który miał miejsce w sobotę, 8.12.2007r. w XV LO w Bydgoszczy. Konkurs ten odbywał się pod patronatem kujawsko- pomorskiej kurator oświaty, przy współudziale XV LO w Bydgoszczy, a powstał z inicjatywy Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK.
Uczestnikami konkursu była młodzież z bydgoskich szkół średnich. Każdy z nas miał za zadanie przedstawić wcześniej przygotowaną prezentację na jeden z wybranych tematów: Ochrona jeńców wojennych, Dzieci- żołnierze lub Ochrona znaku czerwonego krzyża. Prace uczestników dostarczyły niezwykłych wrażeń jury oraz kibicom, zainteresowały tematem, zaskakiwały, a czasem nawet wzruszały. Atmosfera konkursu była niezwykle miła, a całość konkurencji dała wiele satysfakcji. Jury konkursu oceniało uczestników według następujących punktów:

 • Czy prezentacja jest na temat
 • Czy temat jest przedstawiony wyczerpująco.
 • Czy był komentarz bezpośredni.
 • Wkład własny w zebrane materiały.
 • Czytelność prezentacji.
 • Czy prezentacja jest ciekawa (akcja).
 • Ogólne wrażenie.
 • Każdy sędzia mógł przyznać uczestnikowi po 15 pkt.

  Do etapu okręgowego, który odbędzie się w lutym w XV LO, przeszli:

 • Magdalena Wiśniewska- XV LO
 • Oliwia Strzelczyk- XI LO
 • Marietta Maciąg- XV LO
 • Sławomir Nowacki- VI LO
 • Joanna Kleszko- Klicka- XV LO
 • Nagrodą ufundowaną przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest wyjazd do Łambinowic, do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych oraz udział w warsztatach prawa humanitarnego.

  Marietta Maciąg
  Grupa Ratowniczo-Obronna przy XV LO w Bydgoszczy